Game Bài Việt Casino

Các câu hỏi thường gặp:

Đổi Chip sang tiền thật?
Đây chỉ là game bài giải trí thông thường, không thể đổi sang tiền mặt hay giải thưởng thật.

Quay số vào ô 2M/5M Chip?
Tất cả các phần thưởng Chip trong quay số, bạn đều nhận được Chip thưởng ngay ngoại trừ quay số vào ô 2M/5M Chip.
Khi quay vào 1 trong 2 ô này (2M Chip hoặc 5M Chip), bạn cần nâng cấp lên quay số VIP 1 (phí: 50,000đ) thì mới nhận được thưởng.
Ngoài ra, khi nâng cấp lên quay số VIP 1, bạn sẽ nhận được 30 ngày quay số VIP 1 miễn phí.

Các cấp Quay Số?
Có 5 cấp Quay số. Cấp càng cao thì càng được thưởng nhiều Chip.
1. Quay số VIP 0:
Là quay số mặc định của bạn khi vào game. Mỗi ngày, bạn được tặng 1 lượt quay số VIP 0. Khi quay số VIP 0. bạn dừng ở ô nào, sẽ được lãnh thưởng CHIP tương ứng ô đó, trừ ô 2M/5M Chip, bạn phải nâng cấp lên quay số VIP 1 mới lãnh được.
2. Quay số VIP 1:
Các ô Chip thưởng ở quay số VIP 1 sẽ nhiều Chip hơn quay số VIP 0.
Bạn chỉ được quay số VIP 1 khi bạn bạn thỏa 1 trong 2 điều kiện sau:
– Bạn nạp tiền mua Chip đạt cấp VIP 1 => bạn mua gói quay số VIP 1
– hoặc Bạn ở cấp quay số VIP 0, bạn quay trúng vào ô 2M/5M Chip => bạn mua gói quay số VIP 1
3. Quay số VIP 2, 3, 4
Cũng tương tự như cơ chế của quay số VIP 1


Liên hệ với chúng tôi nếu muốn biết thêm thông tin khác:
📞: 091 202 4474
💌: Facebook Chat